ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุนการศึกษา (ประเภททุนพัฒนานวัตกร)
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกั
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62