โครงการสานฝันการกีฬาฯ

นางสาวมาศสุภา รัตนไทรงาม
ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร : 0819635653

นายอิลฮัม ดอเลาะ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอิบรอฮิม กะสิรักษ์
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายมูฮัมหมัดซัลฟาดี เจ๊ะเตะ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายตัรมีซี วาเตะ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายบีลา นาแว
นักกายภาพบำบัด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0620650229

นางสาวรอฮานี มานะ
นักโภชนาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0883887385

นางสาวนุไอนี แขวงบู
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอับดุลอาซิ เด็ง
เจ้าหน้าที่หอพัก

นายหะมะ หะแอ
ครูอัตราจ้าง

นายซอลีฟ อภิบาลแบ
พนักงานบริการ

นายกูมะซาเหะ นิแห
พนักงานขับรถ

นายอับดุลรอซะ เจ๊ะโด
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางฮายาตี เปาะแซ
แม่บ้าน