โครงการโรงเรียนประชารัฐฯ

นายถิรวุฒิ เจะหลง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวโรสมานี หะ
ครูพี่เลี้ยงประชารัฐ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายอับดุลฮาฟิก ตาเละ
ครูพี่เลี้ยงประชารัฐ