กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายอดุล มาปะ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางอามีน๊ะ กุลมุสลิม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายมูหามัดคอซี อาลี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรอปีอะ หะยีสาและ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1