กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายแวมูฮามัดเด็ง แวอุมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3