กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวแวอาอีเสาะ ปูโจะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0901780616

นางสาวอัฟฟะห์ แขวงบู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฮามีดะห์ มาหะมะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวซัมริยะฮ์ เม็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอานิสรียา แวสาเร๊าะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1