กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโนรมาห์ ตันเหมนายู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวมาศสุภา รัตนไทรงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอาธิป บูสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิสรีน เศษระนำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวตัสนีม โดตะแซ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1