กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมูฮัมหมัดซูไฮมี เจะแว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0933762303

นายอับดุลเลาะ ดอเลาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0817386261

นายถิรวุฒิ เจะหลง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1