ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Amazing Thung Yang Dang โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค
ชื่ออาจารย์ : นางตอยีบะ วานิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,09:20  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ Amazing Thung Yang Daeng ตามวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางตอยีบะ วานิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,09:15  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ชื่ออาจารย์ : ดร.ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:51  อ่าน 602 ครั้ง
รายละเอียด..